När det suger att jobba

Välkommen till mittjobbsuger.wordpress.com sajten för dig som tröttnat på din arbetsplats. Vantrivsel på jobbet är ett känsligt ämne för många och det är inte ovanligt att känna skam och otillräcklighet. I en perfekt värld skulle alla trivas med sina sysslor och arbetskamrater, men endast i utopin är det på det viset.

segt_o_jobbigt

Verkligheten är den att tusentals svenskar hatar att gå till jobbet varje morgon, men de flesta tvingar sig ändå dit eftersom man behöver pengarna och inte vill gå arbetslösa.

Enligt tidigare undersökningar som det numera skrotade Arbetslivsinstitutet genomförde 1997 och 2004 fann man att omkring 1 miljon svenskar vantrivdes med arbetet på ett eller annat vis.

Andelen som som sade sig hata arbetssituationen var nästan dubbelt så stor bland dem som saknade fast anställning, vilket tyder på
att anställningsformen har stor påverkan på vårt mående.

Samtidigt är det fel att knyta all arbetsrelaterad vantrivsel till anställningsformen, då samma undersökning visar att mer än var tredje tillfrågad fast anställd inte trivdes med det nuvarande arbetet.

Undersökningarna som gjordes visade även att:

– Yngre trivs sämre på arbetet än äldre
– Individer med högre utbildning gillar jobbet något mer än lågutbildade

Att hata arbetet suger energi

Det är fullt normalt att ibland känna olust inför arbetet och att fantisera om hur det skulle vara om helt sonika valde att stanna hemma en dag. Men det är en annan sak att dagligen känna jobbångest, om detta är en regelbunden upplevelse behöver någon form av åtgärd vidtas.

För dig som hatar ditt nuvarande arbete, är det viktigt att försöka hitta och förstå orsakerna till varför du känner denna avsky. Detta är viktigt eftersom det är väldigt tärande att gå runt med negativa känslor. Att förstå vad det är som gör att du tycker att jobbet suger, är även en förutsättning för att rätt åtgärder skall kunna sättas in och du på sikt skall kunna förändra din situation.

Finn nya möjligheter!

Det är lätt att känna hopplöshet och uppgivenhet inför livets realiteter, men vissa saker går faktiskt att förändra.

För vissa kan det räcka att tala med arbetsgivaren och förhandla fram förändrade arbetsuppgifter, andra kan hitta nya möjligheter
genom utbildning eller nytändning genom att byta yrkesbana

Många drömmer om att byta arbete men vågar inte eftersom man känner sig orolig för hur det skall gå och väljer därför att hålla fast
vid den trygghet som man har trots att man inte trivs med livet.

Det är klokt att tänka sig för innan man kastar sig ut i ovissheten, t.ex. är det bra att ha en arbetslöshetsförsäkring och helst även se till att bygga upp en buffert så att ekonomin kan hållas flytande. Samtidigt måste du kanske ställa dig frågan om du verkligen har råd att stanna kvar på ett arbete som du hatar, är tryggheten verkligen så mycket värd att din personliga hälsa kan användas som insats i livets spel?

Annonser