Utbrändhet – från trivsel till helvete

Många arbetar mer och i ett högre tempo än vad som är långsiktigt hållbart. Med tiden leder en sådan livsstil inte sällan till att man går in i väggen. Arbetet som man tidigare kanske till och med älskade, blir till ett helvete som suger musten ur livslust och upptar all energi.

Det främsta problemet med utbrändhet är att många inte förstår vidden av problem innan man är helt sönderstressad och utmattad. Men så är det just oförmågan att dra i handbromsen som är grunden till utbrändhet. Nu är självfallet sällan så enkelt som det låter att sätta upp denna gräns. Många som bränner ut sig är ambitiösa människor med stor
kapacitet och bärande funktioner i både jobbsammanhang och i hem. Och det är förmodligen just det faktum att man innehar en sådan nyckelposition, som gör det så svårt för den enskilda individen att sätta sig själv och den egna hälsan främst.

Men även om det kan tyckas konstigt är utbrändhet en fullt naturlig reaktion på ett urspårat beteende. Människan är gjord för både vila och påfrestning, att plocka bort det ena eller andra leder förr eller senare till ohälsa. Sett ur detta perspektiv är det därför inte heller speciellt förvånande att det ofta tar mycket lång tid för personer att komma tillbaka i arbete efter utbrändhet, man har helt enkelt ett enormt och fullständigt naturligt behov av vila.

Annonser