Orsaker till vantrivsel

Vi är alla olika och därför är naturligtvis skäl till varför man inte trivs på arbetet olika beroende på vem man frågar. Samtidigt finns det ofta gemensamma nämnare och bakomliggande orsaker som föranleder otrivsel på arbetet.

Bild på olycklig man
Inte alla trivs på jobbet

Här går vi igenom några viktiga faktorer som påverkar vårt förhållande till att jobba:

Trygghet är ett nyckelord inom de flesta områden, arbetsplatsen är inget undantag. För att trivas behöver de flesta av oss känna oss
trygga i den miljö vi verkar. Att känna sig trygg på arbetet kan handla om flera olika saker:

  1. Anställningstrygghet innebär att du inte behöver oroa dig för att bli uppsagd eller att du skall få tillräckligt med arbetstimmar
    för att få ihop privatekonomin. Undersökningar visar att en fast tillsvidare anställning ger ökad trygghet och minskar risken för
    vantrivsel.
  2. För många är jobbet mer än bara ett nödvändigt ont, det skapar även social trivsel. Det dagliga arbetet ger struktur åt vardagen och är ett viktigt socialt sammanhang. Därför är det inte speciellt konstigt att den som inte trivs med arbetsgemenskapen många gånger inte trivs i yrkeslivet. Extrema former av social otrivsel på jobbet är utfrysning och mobbning.

Att känna uppskattning för de arbete man gör upplever många som viktigt i arbetslivet. Att inte få makt, inflytande och ersättning
motsvarande den arbetsinsats som man gör, skapar missnöje som på sikt gör det svårt att känna tillfredsställelse som anställd.
Rimliga anställningsvillkor och skälig lön är en viktig grund som alla arbetsgivare behöver lägga om de vill ha motiverade och
arbetsvilliga anställda.

Möjligheten att påverka sin yrkesroll har visat sig vara viktig för trivsel. Människan behöver en viss grad av frihet för att inte
känna sig instängd och kuvad. Om arbetsgivaren inskränker denna frihet allt för mycket skapas otrivsel. Givetvis är det så att man i
första hand går till arbetet för att utföra de uppgifter som verksamheten efterfrågar eftersom de behöver göras och därför är
friheten naturligt begränsad i jobbsituationen, men vill man motverka vantrivsel behöver den anställda känna sig delaktig och lyssna
på någonstans i beslutskedjan.

Rimliga krav och förväntningar. Mindre mängder stress kan vara bra för vår arbetsförmåga, medan stora mängder leder till ohälsa,
utbrändhet och vantrivsel. Mycket hög belastning eller överdrivna orealistiska förväntningar kan bränna ut vilken människa som helst.
Därför är rimligt ställda förväntningar en förutsättning för hållbara arbetsmiljöer.

Känsla av meningsfullhet är viktig för att man skall kunna känna tillfredsställelse. Många som känner vantrivsel på och utanför jobb,
upplever att de fastnat i utvecklingen och inte längre lär sig något nytt. För ett gott liv behövs balans mellan utveckling och
upprepning. När båda dessa bitar finns med blir vardagen långsiktigt uthärdlig.

Annonser